16 2009 | mania


XV XVI . , , ( . , ., , IV, . . . ( ) , ( ). , , , , .
. , V . . , V, . .

:

» » »
» " "

:


, 1487
- . 90 .
( XIX .)
- 50 60-
 ↓