Запорожці під “татарською протекцією”

18 Май 2009 | написал lesha


В другій половині XVII ст. границі запорозьких володінь, їхні «вольності» були більш-менш оформлені. В універсалі Богдана Хмельницького 15 січня 1655 року зазначено північні границі на підставі жалуваної грамоти короля Ітефана Баторія: від Терехтемирова Дніпром до Чигирина; в договорі 1696 року границя покладена по річці Тясмин; в Карловицькій угоді 1699 року границя зазначена по течії ріки Синюхи. Ці границі не зустрічали офіційного заперечення збоку Гетьманщини і збоку Московщини.
Прутський мир 1711 року змінив ситуацію: Туреччина дістала
територію, північна межа якої проходила течією Орелі, Дніпром до Крилова і простою лінією до Синюхи. Так територія, яку запорожці
вважали за свою, опинилася під владою Туреччини. Не зважаючи на це, запорожці не наважувалися повернутися на свої землі, а сиділи біля Олешок. Час від часу зверталися вони до російського уряду з проханням дозволити їм повернутися на свої землі і «сісти» так кошем. Російський уряд дав дозвіл повернутися .тільки окремим козакам, «якщо вони розуміють свою провину», і мешкати там, де вони народилися, а оселитися їм у Старій Січі як своїм підданим не дозволив, бо ті землі належали Туреччині.


1728 року запорожці перейшли над ріку Чортомлик і, не діставши
знову санкції російського уряду, року 1730 повернулися під татарську протекцію й оселилися над рікою Кам'янкою. Треба мати на увазі соціальні та економічні умови, які оформилися в кінці XVII стол. В Січі перебували правляча верхівка козацтва — Кіш і власне військо — січовики. Крім бойового п'ястука — Січі з ЇЇ куренями, значна частина козаків оселялася на «вольностях», де мала свої хутори -«зимовники» і худобу. Тоді, як у Січі не було жінок, по хуторах мешкали й козаки з родинами. Мали вони свою місцеву адміністрацію, а землі їх поділялися на райони - «паланки».
В другій половині XVII ст. населення «вольностей» зростало. Сюди тікали з цілої України — Лівобережної та Правобережної — селяни, рятуючись від злиднів, від повинностей, від панського гніту. Одні
ставали козаками, інші — наймитами, треті осідали слободами й жили
вільними селянами, виконуючи тільки певні обов'язки супроти війська.
У 1709 роціі коли Гордієнко прийшов до Мазепи, з'явилися й січовики, а козаки та селяни паланок залишилися в степах. Козак Полтавського полку Ковальчук, що був на Запоріжжі, переказував, що в степу залишилися «многие тысячи людей» у той час, як в Олешках було не більше як півтори тисячі людей. Зв'язок між тими і іншими не поривався.'"
Висновок до питання: Життя козаків під татарською протекцією було тяжке. Піскуваті землі Олешок не давали можливості плекати худобу; запорожці не мали права ловити рибу в Криму. Право брати сіль в озерах не давало прибутку, бо запорожці позбавлені були права торгівлі; в Криму та Очакові, в той же час і в Січі, мали право торгувати всі, хто бажав;
залишалися самі перевози на Дніпрі та Возі, де вони брали мито. Що далі, то життя ставало тяжчим: татари посилали на земляні роботи , козаки мусили брати участь в татарських походах.

Метки: История других стран

Вы читаете » "Запорожці під “татарською протекцією”"

Статьи по теме:

80-е – на пути к глобальному партнерству
Месопотамия под властью Аккада в ХХIV-ХХIIвв. до н.э.
Храм Соломона
Упрочение роли Иерусалима как столицы
Римская архитектура IV-I вв. до н. э.
Архивы ↓